Các gói dịch vụ tại Amber Multimedia

 

Gói dịch vụ VIP

 • Thiết kế wensite giảm 39%
 • Thiết kế Landing page giảm 100%
 • Tư vấn chiến lược SEO
 • Phân tích từ khóa đối tượng khách hàng
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh 
 • Tối ưu website và fanpage
 • Chạy quảng cáo Google Ads (theo ngân sách KH)
 • Thiết kế Banner
 • Phân tích từ khóa cạnh tranh 
 • Thiết kế thông điệp quảng cáo
 • Đấu thầu từ khóa cạnh tranh 
 • Quản trị web, xây dựng nội dung 15 bài/tháng
 • Hỗ trợ SEO website 7 từ khóa
 • Chạy quảng cáo Facebook Ads (theo ngân sách KH)
 • Quản trị Fapage, xây dựng nội dung 26 bài/tháng
 • Content thu hút khách hàng
 • Video Facebook (2 video/tuần)

Gói dịch vụ Basic

 • Thiết kế wensite giảm 39%
 • Thiết kế Landing page giảm 100%
 • Tư vấn chiến lược SEO
 • Phân tích từ khóa đối tượng khách hàng
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh 
 • Tối ưu website và fanpage
 • Chạy quảng cáo Google Ads (theo ngân sách KH)
 • Thiết kế Banner
 • Phân tích từ khóa cạnh tranh 
 • Thiết kế thông điệp quảng cáo
 • Đấu thầu từ khóa cạnh tranh 
 • Quản trị web, xây dựng nội dung 15 bài/tháng
 • Hỗ trợ SEO website 7 từ khóa
 • Chạy quảng cáo Facebook Ads (theo ngân sách KH) 
 • Quản trị Fapage, xây dựng nội dung 26 bài/tháng
 • Content thu hút khách hàng
 • Video Facebook (2 video/tuần)

Xây dựng phát triển Fanpage

 • Thiết kế xây dựng ảnh hỗ trợ Marketing
 • Thiết kế Banner, ảnh bìa.
 • Tối ưu bài đăng quảng cáo
 • Viết bài content chăm sóc, PR giới thiệu và chia sẻ thu hút KH 20 bài /tháng
 • Video Facebook 2 video/tuần
 • Tối ưu chuẩn Fanpage Facebook
 • Lên chiến dịch, tối ưu quảng cáo và quản lý quảng cáo Facebook Ads
 • Phân tích khách hàng mục tiêu
 • Mini game, chương trình ưu đãi tăng tương tác
 • Quản trị Fanpage
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh
 • Tư vấn chiến lược SEO

Xây dựng phát triển Website

 • Thiết kế Website giảm 39% :
 • Thiết kế Landing page giảm 50% : 499k (Lưu ý: nội dung thay đổi theo quý hoặc theo dự án)
 • Tư vấn chiến lược SEO
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh
 • Tối ưu Website
 • Chạy quảng cáo Google Ads (Theo Ngân Sách KH)
 • Thiết kế Banner
 • Phân tích từ khoá cạnh tranh
 • Thiết kế thông điệp quảng cáo
 • Đấu thầu từ khoá canh tranh
 • Quản trị Web, xây dựng nội dung 15 bài/ tháng
 • Hỗ trợ SEO website 5 từ khoá

Nhận tư vấn miễn phí từ amber multimedia